สารประชาสัมพ้นธ์

ลำดับที่ หัวข้อ หมวด
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งเจ็ด การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแรต การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้่างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเย็น การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาผึ้ง การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงทุน การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านัด การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกระดาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาปก (หลังที่ 2) การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก5-6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาปก (หลังที่ 1) การจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานพัสดุ)

เอกสารดาวโหลด

06 พ.ย. 61 ประชุมประกวดผลการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี (ยุทธฯ)
04 พ.ย. 61 Template สำหรับ Onepage ข่าวของทุกกลุ่มงาน (ยุทธฯ)
01 พ.ย. 61 ฟอร์ม รายงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ปี 2562 (สลว)
29 ต.ค. 61 ประชุม SRRT 29 ตุลาคม 2561 (คร)
25 ต.ค. 61 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรไทยในกลุ่มเภสัชกรและผู้รับผิดชอบงาน (แพทย์แผนไทย)
25 ต.ค. 61 ข้อมูลยาแผนไทย (แพทย์แผนไทย)
25 ต.ค. 61 ประชุม MCH Board (ส่งเสริม)
25 ต.ค. 61 ประชุม MCH Board (ส่งเสริม)
16 ต.ค. 61 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รูปแบบใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ (ประกัน)
06 พ.ย. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2561 (ยุทธฯ)
08 ต.ค. 61 เอกสารชำระค่าธรรมเนียมฯ สถานพยาบาล 2562 (คบส)
01 ต.ค. 61 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดราชบุรี ปี 2562 (ยุทธฯ)
24 ก.ย. 61 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561 (ยุทธฯ)
07 ก.ย. 61 (ร่าง) PA 62 (SP)
03 ก.ย. 61 แนวทางการตรวจประเมินโรงพยาบาล (คบส)

YouTube

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี