ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง
เฝ้าระวังครบ(14 วัน)
อัพเดทข้อมูล:
กรุณารอซักครู่...ข่าวกำลังจะมา

เอกสารดาวโหลด

23 พ.ย. 63 เอกสารประกอบการประชุม กบห. ครั้งที่ 5/2563 (24 พ.ย. 63) (ยุทธฯ)
13 พ.ย. 63 ประชุมติดตาม งานบุหรี่และแอลกอฮอล์ (NCD)
13 พ.ย. 63 RTI (SP&EMS)
17 พ.ย. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2563 (ยุทธฯ)
12 พ.ย. 63 เครื่องมือ 5 ชิ้น (SP&EMS)
11 พ.ย. 63 แบบรายงานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด (แพทย์แผนไทย)
06 พ.ย. 63 เอกสารประกอบการต้อนรับ คณะผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง วิทยาลัยนักบริการสาธารณสุข รุ่น 24 (ยุทธฯ)
12 พ.ย. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการยาเสพติดด้านการบำบัดรักษา (NCD)
30 ต.ค. 63 การขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน (ยุทธฯ)
02 พ.ย. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10/2563 (ยุทธฯ)
27 ต.ค. 63 ข้อมูลแผนงาน/โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2564 (NCD)
22 ต.ค. 63 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4 / 2563 (ยุทธฯ)
22 ต.ค. 63 ประชุมสัญจรtruma/ระบบส่งต่อ ครั้งที่1/2564 (SP&EMS)
21 ต.ค. 63 ประโยชน์ของมะพร้าว (ยุทธฯ)
20 ต.ค. 63 ขอความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center : GDX) และเปิดเผยข้อมูลดิจิตัลสาธารณะผ่าน Data.go (ยุทธฯ)
16 ต.ค. 63 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ การมอบนโยบาย การดำเนินงาน ปี 2564 (ยุทธฯ)
14 ต.ค. 63 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบำบัดครั้งที่ 11/2563 (NCD)
09 ต.ค. 63 การประชุมมะเร็งครั้งที่1/64 (NCD)
22 ต.ค. 63 ข้อมูลประชากร ณ 1 ก.ค. 2563 (ยุทธฯ)
07 ต.ค. 63 Template NCD ปี2564 (NCD)

ข้อมูลหน่วยบริการ

อำเภอ รพ. รพสต.
เมืองราชบุรี 1 26
จอมบึง 1 15
สวนผึ้ง 1 9
ดำเนินสะดวก 1 19
บ้านโป่ง 1 24
บางแพ 1 9
โพธาราม 2 29
ปากท่อ 1 18
วัดเพลง 1 4
บ้านคา 1 9
คลิกดู!!! รายละเอียด

ข้อมูลบุคลากร สสจ.ราชบุรี

  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • พนักงานราชการ
  • ลูกจ้างประจำ
  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี