ผู้บริหาร สสจ.ราชบุรี

ผู้บริหาร สสจ.ราชบุรี

น.พ.สุริยะ คูหะรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง

นางปาจรีย์ อารีย์รบ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

นายชวนนท์ อิ่มอาบ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
นายแพทย์ เชี่ยวชาญ

นายไพรัช มโนสารโสภณ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นายพิสุทธิ์ คงขำ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ

ว่าที่ ร.ต.สุพันธ์ ร้อยนาค

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (Ratchaburi Provincial Public Health Office)
421 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร 032-326268-71, 032-337025, 032-337454 แฟกซ์ 032-325225