รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561
รายละเอียด วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังวัดราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 26 ก.ย. 2561 13:17:20 วาระการประชุม.pdf (69 KB) 79
2 1 ต.ค. 2561 10:39:15 PA 62 TBM v.3.1.pdf (767 KB) 188
3 1 ต.ค. 2561 10:39:53 PA_tri4.pptx (1496 KB) 51
4 1 ต.ค. 2561 10:41:25 ประกัน นำเสนอข้อมูล ณ ส.ค.61 แก้ไข.pptx (767 KB) 32
5 24 ก.ย. 2561 10:12:06 5.1 รายงานย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการ.pdf (198 KB) 75
6 24 ก.ย. 2561 10:12:19 5.1.1รพ.บ้านโป่ง เสนอเรื่องย้ายเข้า คปสจ.pdf (70 KB) 46
7 26 ก.ย. 2561 16:03:15 รายงานย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของข้าราชกา.pdf (210 KB) 54
8 1 ต.ค. 2561 10:41:04 นพ.สสจ.-ประกาศ-OKRs-ปี-62-ไตรมาส-1.pdf (53 KB) 79
9 24 ก.ย. 2561 10:12:52 สถานการณ์การเงินการคลัง.pdf (97 KB) 63
10 24 ก.ย. 2561 10:13:26 โครงการรณรงค์ลดบริโภคหวานปรับเสนอ.pdf (4265 KB) 93
11 24 ก.ย. 2561 15:54:07 PA สมุนไพร.pdf (234 KB) 50
12 25 ก.ย. 2561 15:58:06 ผลงานกลุ่มวัย.pdf (321 KB) 45
13 26 ก.ย. 2561 17:03:12 สตาฟ ส.ค.61.pdf (333 KB) 50
14 26 ก.ย. 2561 17:03:30 สรุป HI CI ก.ย.61.pdf (68 KB) 46
15 26 ก.ย. 2561 21:25:27 ไข้เลือดออก26กย.61.pdf (1343 KB) 58
16 28 ก.ย. 2561 08:17:56 TB.pdf (110 KB) 39
17 28 ก.ย. 2561 08:18:17 วัณโรค JACK TB.pdf (148 KB) 34
18 28 ก.ย. 2561 10:26:29 ผลการดำเนินงานยาเสพติด1ต.ค.- 10 กันยายน2561 (1).pdf (110 KB) 43
19 28 ก.ย. 2561 10:27:16 จดหมายข่าวเดือนกันยายน 61 (1).pdf (901 KB) 37
20 28 ก.ย. 2561 10:27:31 สรุปข้อมูลงาน NCD21 9 61.pdf (402 KB) 43
21 1 ต.ค. 2561 10:38:59 HA-IT overview 20180928.pdf (148 KB) 54
22 1 ต.ค. 2561 10:40:35 คร Presentation คปสจ 28 กย 61.pptx (193 KB) 32
23 1 ต.ค. 2561 10:40:14 กิจกรรมการวิ่ง หมอชวนวิ่ง 28 กย 61.pptx (829 KB) 68
24 12 ต.ค. 2561 11:11:27 N นพ.สสจ.-ประกาศ-OKRs-ปี-62-ไตรมาส-1.pdf (53 KB) 29