รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุม SAT JIT 17 ธ.ค.61
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 17 ธ.ค. 2561 08:52:48 PPE SRRT.pdf (7042 KB) 145
2 17 ธ.ค. 2561 08:53:16 การกำจัดหัด.pptx (8861 KB) 104
3 17 ธ.ค. 2561 09:03:14 การควบคุมโรคติดต่ออันตราย.pptx (21076 KB) 99
4 17 ธ.ค. 2561 09:03:48 โครงการกวาดล้างโปลิโอ.pptx (6887 KB) 85
5 17 ธ.ค. 2561 09:04:06 งานเชิงระบบระบาดวิทยา.pptx (1175 KB) 104
6 17 ธ.ค. 2561 09:28:47 โรคติดต่อตามพรบ..pptx (9283 KB) 75
7 17 ธ.ค. 2561 09:29:13 หลักระบาด.pptx (8122 KB) 57