รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ประชุม SAT JIT 18 ธ.ค.61
รายละเอียด
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 18 ธ.ค. 2561 09:02:48 JIT.docx (148 KB) 306
2 18 ธ.ค. 2561 09:03:14 กระบวนการและหน้าที่ SAT.pptx (113 KB) 76
3 18 ธ.ค. 2561 09:03:40 การพัฒนา SAT.pptx (4863 KB) 76
4 18 ธ.ค. 2561 09:04:13 เกณฑ์ออกสอบสวนโรค.pdf (2096 KB) 78
5 18 ธ.ค. 2561 09:04:32 ตัวชี้วัด SAT.docx (103 KB) 286
6 18 ธ.ค. 2561 09:04:48 บทบาท JIT.pptx (66 KB) 61
7 18 ธ.ค. 2561 09:05:12 บทบาท SAT.pptx (79 KB) 84
8 18 ธ.ค. 2561 09:05:37 พรบ.โรคติดต่อ 58.pdf (4477 KB) 59
9 18 ธ.ค. 2561 09:06:06 อนุบัญญัติตามพรบ.โรคติดต่อ58.pdf (2956 KB) 68