รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (คปสข.)ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63
รายละเอียด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 1 ธ.ค. 2563 10:56:19 1.สรุปประเด็นจากการประชุม กสธ..pdf (200 KB) 0
2 1 ธ.ค. 2563 10:57:12 สรุปรายงานการประชุมเขต เมื่อวันที่ 29 ก.ย.63.pdf (345 KB) 0
3 1 ธ.ค. 2563 10:57:35 3.1 งบลงทุน.pdf (1862 KB) 0
4 1 ธ.ค. 2563 10:58:15 3.2 การดำเนินงงานโครงการ Health care เขตสุขภาพที่ 5.pdf (261 KB) 0
5 1 ธ.ค. 2563 10:58:46 4.1 แนวทางการบริหารงบลงทุน.pdf (77 KB) 0
6 1 ธ.ค. 2563 10:59:21 4.2 คกก.ขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 5.pdf (80 KB) 0
7 1 ธ.ค. 2563 11:13:50 4.3 แผนขับเคลื่อนนโยบายเขตสุขภาพที่ 5.pdf (1239 KB) 0
8 1 ธ.ค. 2563 11:14:39 4.4 การบริหารกรอบอัตรากำลัง.pdf (222 KB) 0
9 1 ธ.ค. 2563 11:15:28 5.1 ค่าตอบแทน.pdf (687 KB) 0
10 1 ธ.ค. 2563 11:16:42 5.2.1 การเบิกจ่ายงบอุดหนุน SP ปี63.pdf (472 KB) 0
11 1 ธ.ค. 2563 11:17:16 5.2.2 การเบิกจ่ายงบ SP.pdf (299 KB) 0
12 1 ธ.ค. 2563 11:17:48 Covid19.pdf (4272 KB) 0
13 1 ธ.ค. 2563 11:18:18 นโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf (449 KB) 0