รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง (ร่าง) PA 62
รายละเอียด เอกสารจากผลการประชุม จัดทำ (ร่าง) PA 62 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 รร.เซ็นทราฯ
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 7 ก.ย. 2561 09:35:05 1 09-01-2018 IT Project 2019 Ver9.pdf (527 KB) 77
2 7 ก.ย. 2561 09:35:37 2. House_MCH.pdf (819 KB) 74
3 7 ก.ย. 2561 09:43:43 3. House_GCH.pdf.pdf (204 KB) 50
4 7 ก.ย. 2561 09:44:07 4. House_RDU.pdf.pdf (186 KB) 64
5 7 ก.ย. 2561 09:44:50 5. House_TB.pdf.pdf (115 KB) 48
6 7 ก.ย. 2561 09:45:48 6. ยาเสพติด.jpg.jpg (1894 KB) 54
7 7 ก.ย. 2561 09:46:32 7. Fasttrack.pdf.pdf (549 KB) 72
8 7 ก.ย. 2561 09:47:16 8. SIM.pdf.pdf (73 KB) 42
9 7 ก.ย. 2561 09:49:16 9. House_HRH.pdf.pdf (101 KB) 46
10 7 ก.ย. 2561 09:50:31 10. House_Digital.pdf.pdf (87 KB) 34
11 7 ก.ย. 2561 09:50:57 11.1 House_HA.pdf.pdf (174 KB) 34
12 7 ก.ย. 2561 09:51:26 11.2 House_PMQA.pdf.pdf (60 KB) 34
13 7 ก.ย. 2561 09:51:56 12. House_Finance.pdf.pdf (571 KB) 53
14 7 ก.ย. 2561 09:52:29 09-01-2018 HSS-DG [TH] - Ver20.pdf.pdf (855 KB) 84
15 7 ก.ย. 2561 09:53:51 2017 Digital Skills Development.pdf.pdf (16002 KB) 37
16 7 ก.ย. 2561 09:54:15 2017 Digital Skills.pdf.pdf (591 KB) 27
17 7 ก.ย. 2561 09:54:33 157938.jpg.jpg (38 KB) 38
18 7 ก.ย. 2561 09:54:54 S__9347140.jpg.jpg (379 KB) 43