รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง ข้อมูลยาแผนไทย
รายละเอียด 1. ข้อมูลบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ 2561(บัญชียาจากสมุนไพร) 2. ข้อมูลยาแผนไทยและยาสมุนไพรที่มีสามารถใช้แทนยาแผนปัจจุบัน
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 25 ต.ค. 2561 13:55:18 บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 (บัญชียาจากสมุนไพร หน้า 224-272).pdf (4143 KB) 48
2 25 ต.ค. 2561 13:55:58 ข้อมูลยาแผนไทยและยาสมุนไพรที่สามารถใช้แทนยาแผนปัจจุบัน.pdf (311 KB) 140