รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง Template สำหรับ Onepage ข่าวของทุกกลุ่มงาน
รายละเอียด Template สำหรับ Onepage ข่าวของทุกกลุ่มงาน โดยให้แต่ละกลุ่มงาน นำเสนอข่าวของกลุ่มงานตัวเอง เพื่อลดขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง สามารถลดขั้นตอนการทำงานได้
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 21 พ.ย. 2561 11:47:40 Template Onepage ข่าว62.rar (6764 KB) 141