รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง การประกวดอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี2564
รายละเอียด วันที่ 24 กพ 64 ประกวดอำเภอ และ ชุมชน วันที่ 5 มีนาคม 64 ประกวดสถานศึกษา และ สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมชั้น6 สสจ.ราชบุรี
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 22 ธ.ค. 2563 11:52:56 เกณฑ์การประกวดประเภทอำเภอ.pdf (115 KB) 0
2 22 ธ.ค. 2563 11:53:32 เกณฑ์การประกวดประเภทชุมชน.pdf (298 KB) 0
3 22 ธ.ค. 2563 11:54:23 เกณฑ์การประกวดประเภทสถานศึกษา.pdf (297 KB) 0
4 22 ธ.ค. 2563 11:55:11 เกณฑ์การประกวดประเภทสถานประกอบการ.pdf (296 KB) 0
5 8 ก.พ. 2564 09:47:37 กำหนดการการประกวด.pdf (96 KB) 0
6 11 ม.ค. 2564 10:49:37 ใบสมัครประเภทชมรม.pdf (74 KB) 0
7 11 ม.ค. 2564 10:49:47 ใบสมัครประเภทอำเภอ.pdf (246 KB) 0