ติดเชื้อรายใหม่
ติดเชื้อสะสม
กำลังรักษา
หายแล้ว
เสียชีวิต
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำสะสม
กรุณารอซักครู่...ข่าวกำลังจะมา

เอกสารดาวโหลด

24 ม.ค. 64 รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ปี 2564 (ยุทธฯ)
22 ม.ค. 64 CPG สาขากุมารเวชกรรม (SP&EMS)
20 ม.ค. 64 คู่มือการเจาะเลือด (SP&EMS)
14 ม.ค. 64 ไฟล์เอกสาร การประชุม ZOOM ฟื้นฟูความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยฯ (แพทย์แผนไทย)
12 ม.ค. 64 ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดครั้งที่ 1 ปี2564 (NCD)
22 ม.ค. 64 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564 (ยุทธฯ)
24 ธ.ค. 63 ประชุมสัญจรครั้งที่3/63 (SP&EMS)
22 ธ.ค. 63 การประชุมเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (ยุทธฯ)
11 ม.ค. 64 การประกวดอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปี2564 (NCD)
28 ธ.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2563 (ยุทธฯ)
18 ธ.ค. 63 แบบฟอร์มรายงานโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปี 2563-2564 (ยุทธฯ)
15 ธ.ค. 63 คำสั่ง แต่งตั้ง MCIO & MCDO และ DCIO & DCDO ประจำกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงฯ (ยุทธฯ)
07 ธ.ค. 63 ประชุม PM วัยเรียน โครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 64 (ส่งเสริม)
07 ธ.ค. 63 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขากุมารเวชกรรม จังหวัดราชบุรี (SP&EMS)
04 ธ.ค. 63 ประชุมสัญจรครั้งที่2/64 (SP&EMS)
03 ธ.ค. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM (ส่งเสริม)
01 ธ.ค. 63 เอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 5 (คปสข.)ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 (ยุทธฯ)
23 พ.ย. 63 เอกสารประกอบการประชุม กบห. ครั้งที่ 5/2563 (24 พ.ย. 63) (ยุทธฯ)
13 พ.ย. 63 ประชุมติดตาม งานบุหรี่และแอลกอฮอล์ (NCD)
13 พ.ย. 63 RTI (SP&EMS)

ข้อมูลหน่วยบริการ

อำเภอ รพ. รพสต.
เมืองราชบุรี 1 26
จอมบึง 1 15
สวนผึ้ง 1 9
ดำเนินสะดวก 1 19
บ้านโป่ง 1 24
บางแพ 1 9
โพธาราม 2 29
ปากท่อ 1 18
วัดเพลง 1 4
บ้านคา 1 9
คลิกดู!!! รายละเอียด

ข้อมูลบุคลากร สสจ.ราชบุรี

  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • พนักงานราชการ
  • ลูกจ้างประจำ
  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Fanpage

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี