รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลระบาด ระลอกใหม่
อัปเดตล่าสุด : อ. 02 มี.ค. 2564
ผู้ป่วยรายใหม่
+0 ราย
ติดเชื้อสะสม
33 ราย
กำลังรักษา
1 ราย
หายแล้ว
32 ราย
เสียชีวิต
0 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสะสม
428 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำสะสม
291 ราย
ข้อมูลระบาดรอบแรก (ข้อมูล ณ 22 ธันวาคม 2563)
ติดเชื้อสะสม
9 ราย
หายแล้ว
8 ราย
เสียชีวิต
1 ราย
เฝ้าระวังครบ
557 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อ
อายุน้อยสุด
10 ปี
อายุมากที่สุด
81 ปี
อายุเฉลี่ย
44 ปี
ชาย
10 ราย
หญิง
12 ราย
สถิติรายวัน (ย้อนหลัง 30 วัน)
เอกสารเผยแพร่
infographic
ดูรูปเพิ่มเติม