รายละเอียดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฯ โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรี วันที่ 30 มีนาคม 2564
รายละเอียด ประชุมพิจารณาอนุมัติเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฯ วันที่ 30 มีนาคม 2564
ลำดับ วัน เวลา ที่อัพโหลด
ชื่อเอกสาร / ชื่อไฟล์ (คลิกดาวโหลด) จำนวนดาวโหลด
1 3 มี.ค. 2564 15:06:43 คำสั่ง.pdf (65 KB) 0
2 3 มี.ค. 2564 15:07:00 วาระ.pdf (125 KB) 0
3 3 มี.ค. 2564 15:07:17 ใบตอบรับ.pdf (96 KB) 0
4 8 มี.ค. 2564 10:03:33 ขออนุมัติเปิด.pdf (4590 KB) 0